INFORMASI
Resume Kitab KUN SALAFIYYAN ‘ALAL JAADAH
Untuk Hasil Terbaik Gunakan Mozila Firefox
KUWAIT TIME
KALENDER
HIKMAH SALAF
Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anhu:"Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat hati para hamba-Nya dan Ia mendapatkan hati Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam yang paling baik, maka Ia memilihnya untuk diri-Nya dan Ia mengutusnya dengan risalah-Nya. Kemudian Ia melihat hati para hamba-Nya setelah melihat hati Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam, maka Ia mendapatkan hati para sahabat adalah yang paling baik. Maka Ia menjadikan mereka (para sahabat) sebagai pendamping nabi-Nya untuk menampakkan agama-Nya.Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin (para sahabat), maka hal itu baik di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh mereka, maka buruk di sisi Allah" (Dikeluarkan oleh: Ahmad dalam Musnad-nya 1/379; At-Thiyalis dalam Musnad-nya no. 246. Di-HASAN-kan oleh Al-Albani dan di-SHAHIH-kan oleh Al-Haakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi)
BAHTERA ILMU
 Al-‘Utsaimin
 Fatawa Al-Albani
 Imam Al-Ajuri
 Abdul Aziz Al-Bur’i
 MUFTI KSA
 Ar-Rojhi
 Abdl Aziz Ar-Rois
 Al-‘Ubaikan
 Abdullah Salfiq
 Robi’ Al-Madkholi
 Abdl Rozaq Afifi
 Abdus Salam Barjas
 Al-Albani
 Aman Al-Jami
 Ibn Baaz
 Muqbil
 Sholih As-Suhaimin
 Shulthon Al-Ied
 Al-‘Utaibiy
 Yahya Al-Hajuri
 Sholih Fauzan
 Zaid Al-Madkholi
NASEHAT PARA IMAM
ABU HANIFAH
"Apabila shohih suatu hadits, maka itu adalah mazhabku" (Dikeluarkan oleh: Ibn 'Abidin dalam Al-Hasyiyah 1/63).

"Tidak dihalalkan bagi seseorang mengambil pendapat kami apabila mereka tidak mengetahui darimana kami mengambilnya" (Dikeluarkan oleh: Ibn Abdul Bar dalam Al-Intiqo' fii Fadho'il Tsalatsa A'imah Fuqoha', hal: 145; Ibn Qoyyim Al-Juaziyyah dalam I'lam Al-Muwaqi'in 2/309; Ibn 'Abidin dalam Hasyiyah-nya terhadap Al-Bahrul Ro'iq 6/293).

IMAM MALIK
"Sesungguhnya aku ini adalah seorang manusia yang bisa benar dan salah, maka lihatlah pendapatku. Apabila pendapatku menetapi Al-Qur'an dan Sunnah maka ambillah dan apabila tidak menetapi Al-Qur'an dan Sunnah maka tinggalkanlah" (Dikeluarkan oleh: Ibn Abdul Bar dalam Al-Jami' 2/32; Ibn Hazm dalam Ushul Al-Ahkam 6/149; Al-Falaniy, hal: 72).

"Tidak seorangpun - setelah Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam- kecuali dapat diterima dan ditinggalkan pendapatnya kecuali Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam" (Dikeluarkan oleh: Abdul Bar dalam Al-Jami' 2/91; Ibn Hazm dalam Ushul Al-Ahkam 6/135 dan 179).

IMAM ASY-SYAFI’IY
"Apabila kalian dapatkan dalam kitabku sesuatu yang menyelisihi Sunnah Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam, maka aku berpendapat dengan Sunnah Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam dan aku mencabut apa yang telah aku ucapkan" (Lihat dalam kitab Ashlu Shifat Sholat Nabi sholallahu 'alaihi wa sallam Minat Takbir Ilat Taslim Ka'anaka Tarohaa, jilid: 1, hal: 29. Syaikh Al-Albani)

"Apabila shohih suatu hadits, maka itu adalah mazhabku" (Dikeluarkan oleh: Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' 1/63; Asy-Sya'roniy 1/57).

IMAM AHMAD BIN HANBAL
"Janganlah kalian taqlid kepadaku, jangan pula kepada Malik, Syafi'iy, Al-Auza'iy dan Ats-Tsauriy. Kalian ambillah sebagaimana kami mengambil darinya (yakni dari Sunnah Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam, pent)" (Dikeluarkan oleh: Al-Falaniy 113; Ibn Qoyyim Al-Jauziyyah dalam Al-I'lam 2/302). "Pendapat Al-Auza'iy, Malik, Abi Hanifah dan pendapatku adalah sama hanya sekedar pendapat. Dan hujjah yang sebenarnya terdapat dalam atsar (hadits, pent)" (Dikeluarkan oleh: Ibn Abdul Bar dalam Al-Jami' 2/149).
BUKU TAMU

ARCHIVE
   Hukum Memakai Pakaian Sulaman Emas Bagi Wanita
11 May 2008
Soal: Apa hukum memakai kain yang bersulam emas bagi wanita?

Jawab: Diperbolehkan bagi wanita untuk memakai kain yang bersulam emas maupun yang lainnya, dan tidak diperbolehkan bagi kaum lelaki sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa’I dengan sanad jayyid (=baik) dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Tholib radhiallahu ‘anhu bahwasannya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam mengambil sutera dan memegangnya dengan tangan kanan dan mengambil emas serta memegangnya dengan tangan kiri kemudian beliau berkata:

إن هدين حرام على ذكر أمتي
“ Sesungguhnya kedua barang ini diharamkan bagi kaum pria dari ummatku”

Ibnu Majah menambahkan dalam riwayatnya:”Dan dihalalkan untuk kaum wanita dari umatku” (Hadits Hasan).

Juga berdasarkan riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan At-Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy’ari radhiallahu ‘anhu bahwasannya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda (artinya):”Dihalalkan emas dan sutera bagi kaum wanita dari ummatku dan diharamkan bagi kaum lelaki dari ummatku”.

Berdasarkan dalil-dalil ini Ar-Rifa’I menyanggah pendapat yang melarang wanita yang memakai kancing yang terbuat dari emas. An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Majmu’ bahwasannya Ibnu Abdan berpendapat tidak diperbolehkan bagi wanita untuk memakai kancing baju dan kancing mantel meupun pernik-pernik dari emas dan perak. Ar-Rifa’I berkata:”Ini adalah pendapat yang lemah dalam larangan menggunakan sulaman yang terbuat dari emas dan perak. Yang benar adalah mutlak diperbolehkan bagi wanita untuk memakainya, sedangkan pendapat selain ini adalah tidak benar”.

Muhammad bin Abdurrahman yang masyhur dengan sebutan Hattab menyebutkan dalam kitab Mukhtashar Khalil:”Dalam Az-Zahi disebutkan bahwa diperbolehkan bagi para wanita hiasan rambut, kancing-kancing baju, rajutan ujung-ujung kain dan benda-benda lain yang masih termasuk pakaian wanita . Maksudnya diperbolehkan terbuat dari emas. Jika para lelaki memakai pakain dengan mode khusus bagi lelaki, maka para wanita tidak diperbolehkan untuk menirunya berdasarkan hadits riwayat Bukhori, Abu Dawud, dan Ibn Majah dari hadits Ibn Abbas radhiallahu ‘anhu bahwasannya ia berkata:”Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki dan para lelaki yang menyerupai wanita”.

Kesimpulannya, mode pakain yang khusus untuk pria tidak boleh dipakai oleh kaum wanita, dan diperbolehkan untuk menggunakan mode yang bukan merupakan kekhususan bagi kaum lelaki berdasarkan larangan bagi wanita untuk menyerupai lelaki.

Sumber: Majmu’ Fatawa wa Rasail Syaikh Muhammad bin Ibrohim, 4/92.


Labels:

posted by Ibn Sarijan @ Sunday, May 11, 2008  
1 Comments:
 • At May 11, 2014 at 10:32 AM, Anonymous Kartika Sindy said…

  Izin share ya Kakak….
  Updated New Product Model on website. Please visit and enjoy
  http://www.busanamuslimahtrendy.com
  Visit us and Happy shopping :)

   
Post a Comment
<< Kembali Ke Menu Utama
 
SEARCHING
WAKTU SHOLAT
KATEGORI
» Adab dan Akhlaq
» Aqidah
» Hadits
» Informasi
» Pakaian Dan Perhiasan
» Nasehat
» Siroh
» Thoharoh
» Wala’ Dan Baro’
ARTIKEL LAMPAU
  Tafsir Ayat Poligami
  Hampir Saja Aku Terjerumus
  Adakah Sholat Qobliyah Jum'at?
  Hukum Darah Yang Mengalir Terus Menerus Setelah Ke...
  Permainan
  Nasehat Bagi Muslimah Pengguna Internet
  Bagaimana Aku Mencapai Jalan Tauhid (8 - habis-)
  Bagaimana Aku Mencapai Jalan Tauhid (7)
  Jeritan Anak Muda
  Amanah Bagi Seorang Wanita
LINKS
 Akhwat Salafiyyah
 Mar’ah Salafiyyah
 Muslimah Salafiyyah
 Salafiyyah Sahab
OTHER WEBSITE

Forum Ahl Al- Sonnah Wa Al-Jama’ah According To Salaf Al-Sholeh
KAJIAN AUDIO ONLINE

STATISTIC


hit counter
Visitors Online
ADMIN

© Romadlon 1428-Oktober 2007:::Muslimah Salafiyah::: By: Abdurrahman Sarijan Powered: Blogger.com